รถเช่า

มีบริการรถจักรยานยนต์ให้เช่า ราคา 180 บาทต่อวันสำหรับลูกค้า